c2h2 + h2

C2H2 (g) + H2 (g) C2H4 (g)

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

2 C-I + 2 e- 2 C-II (Reduktion)

Xem thêm: Điểm danh 4 con giáp phát tài ngày 1/10/2023 - Tử vi hôm nay

2 H0 - 2 e- 2 HI (Oxidation)

C2H2 ist ein Oxidationsmittel, H2 ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

 • C2H2
  • Namen: Ethin Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Äthin Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Acetylen Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farbloses, brennbares Gas, in reiner Form mit schwach etherischem, technisch bedingt jedoch meist mit knoblauchartigem Geruch Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • H2
  • Namen: Molekularer Wasserstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Diwasserstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, H2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07

Produkte:

Xem thêm: Tại sao ô tô mới rời khỏi nhà máy mà không có chắn bùn? Một năm lắp chắn bùn cho xe, chủ xe có lời muốn nói

 • C2H4
  • Namen: Ethen (IUPAC) Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, * Ethylen Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Ethen Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Hochentzündliches, farbloses Gas mit schwach süßlichem Geruch Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05