Giá sầu riêng hôm nay 18/9/2023: Biến động nhẹ

18 Tháng Chín 2023

Bạn đang xem: Giá sầu riêng hôm nay 18/9/2023: Biến động nhẹ

Giá sầu riêng biệt thời điểm hôm nay giữ lại ổn định tấp tểnh nhiều chủng loại; riêng biệt sầu riêng biệt Thái tăng hàng loạt 3,000 – 4,000 đồng/kg.

Khảo sát giá chỉ sầu riêng biệt bên trên vườn hôm nay

– Giá sầu riêng biệt Ri6 bất biến ở tại mức 48,000 – 60,000 đồng/kg.

– Giá sầu riêng biệt Thái tăng 4,000 đồng/kg, lên nút 65,000 – 83,000 đồng/kg.

– Giá sầu riêng biệt Musaking tầm mức 160,000 – 190,000 đồng/kg.

Bảng giá chỉ sầu riêng biệt mới nhất nhất

Tương tự động giá chỉ sầu riêng biệt bên trên miền Tây Nam Sở, giá chỉ sầu riêng biệt bên trên miền Đông Nam Sở, giá chỉ sầu riêng biệt bên trên Tây Nguyên hôm nay

Xem thêm: Khi ăn buffet, người hiểu biết chỉ chọn 4 nguyên liệu thượng hạng: Sếp: Hoặc là đầu bếp hoặc đồng nghiệp

– Giá sầu riêng biệt Ri6 đẹp nhất chuồn ngang xung quanh nút 55,000 – 60,000 đồng/kg.

– Giá sầu riêng biệt Ri6 xô ổn định tấp tểnh ở tại mức 48,000 – 54,000 đồng/kg.

– Giá sầu riêng biệt Thái đẹp nhất tăng 3,000 đồng/kg, lên nút 75,000 – 83,000 đồng/kg.

– Giá sầu riêng biệt Thái xô thanh toán giao dịch bên trên nút 70,000 – 75,000 đồng/kg.

Sau đó là giá chỉ sầu riêng biệt ngày 18/9/2023. Tùy phần đường, chống vận gửi tuy nhiên giá chỉ thu mua sắm sầu riêng biệt hoàn toàn có thể chênh chéo rất nhiều.

Giá sầu riêng biệt thời điểm hôm nay bên trên vườn

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 48,000 – 60,000 48,000 – 60,000  0
Sầu riêng biệt Thái 65,000 – 83,000 65,000 – 79,000 +4000
Sầu riêng biệt Musaking 160,000 – 190,000 160,000 – 190,000 0

Giá sầu riêng biệt thời điểm hôm nay ở miền Tây Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp 55,000 – 60,000 55,000 – 60,000  0
Sầu riêng biệt Ri6 xô 48,000 – 54,000 48,000 – 54,000  0
Sầu riêng biệt Thái đẹp 75,000 – 83,000 75,000 – 79,000 +4000
Sầu riêng biệt Thái xô 70,000 – 75,000 70,000 – 75,000  0

Giá sầu riêng biệt thời điểm hôm nay ở miền Đông Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp 55,000 – 58,000 55,000 – 58,000  0
Sầu riêng biệt Ri6 xô 47,000 – 53,000 47,000 – 53,000  0
Sầu riêng biệt Thái đẹp 73,000 – 81,000 73,000 – 78,000 +3000
Sầu riêng biệt Thái xô 65,000 – 72,000 65,000 – 72,000  0

Giá sầu riêng biệt thời điểm hôm nay ở Tây Nguyên

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp 55,000 – 58,000 55,000 – 58,000  0
Sầu riêng biệt Ri6 xô 47,000 – 53,000 47,000 – 53,000  0
Sầu riêng biệt Thái đẹp 73,000 – 81,000 73,000 – 78,000 +3000
Sầu riêng biệt Thái xô 65,000 – 72,000 65,000 – 72,000  0

Đơn vị tính: VNĐ/kg

Theo Viện chủ yếu sách

Xem thêm: Giò ăn không hết bỏ trong ngăn mát tủ lạnh chưa đủ, làm thêm bước nữa để lâu vẫn tươi ngon, không bị mốc