kclo3+hcl

KClO3 (aq) + 6 HCl (aq) KCl (aq) + 3 Cl2 (g) + 3 H2O (l)

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

5 Cl-I - 5 e- 5 Cl0 (Oxidation)

ClV + 5 e- Cl0 (Reduktion)

Xem thêm: Người xưa khuyên phụ nữ mới sinh kiêng xâu kim chỉ, hà cớ gì lại như vậy?

HCl ist ein Reduktionsmittel, KClO3 ist ein Oxidationsmittel (Komproportionierng (Synproportionierung)).

Dies ist eine Gasentwicklungsreaktion, Cl2 ist das gebildete Gas.

Reaktanten:

 • KClO3
  • Namen: Kaliumchlorat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Chlorsaures Kali Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Chlorsaures Kali Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, KClO3 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farblose, glänzende, monokline Tafeln Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • HCl
  • Namen: Chlorwasserstoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Salzsäure Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, * Salzsäure wasserfrei Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • Erscheinungsbild: Farbloses, stechend riechendes Gas Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05; Farblose, durch Verunreinigungen oft gelbliche, stechend riechende Flüssigkeit Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05

Produkte:

Xem thêm: Sau khi đi vệ sinh xong bạn mở hay đóng cửa? Nghe sư phụ phân tích nguyên nhân, tiếc nuối vì đã biết muộn

 • KCl
  • Namen: Kaliumchlorid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Sylvin (Mineral) Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, E508 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farb- und geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • Cl2
  • H2O