so2 h2o

Xem thêm: Người nông thôn có câu: 'Mở cửa có hai thứ thì con cái luôn giàu có', hai thứ này là gì? Nhà bạn có cái nào không?

Reaktanten:

 • SO2
  • Namen: Schwefeldioxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Schwefel(IV)-oxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • Erscheinungsbild: Farbloses, stechend riechendes, giftiges Gas Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • H2O

  Produkte:

  Xem thêm: Lỡ cúng Rằm bằng 3 loại hoa này nên hạ ngay, lộc không thấy mà dễ đau ốm, khánh kiệt

  • H2SO3
   • Namen: Schweflige Säure Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Schwefel(IV)-säure Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Dihydrogensulfit Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
   • Erscheinungsbild: Farblose Flüssigkeit mit stechendem Geruch nach Schwefeldioxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05