so2 + kmno4

2 KMnO4 (aq) + 5 SO2 (aq) + 2 H2O (l) K2SO4 (aq) + 2 MnSO4 (aq) + 2 H2SO4 (aq)

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

2 MnVII + 10 e- 2 MnII (Reduktion)

Xem thêm: Ngày 29 và 30 tháng 9, đây là ba con giáp có vận may tăng vọt, tiền bạc như sóng cuộn vào nhà

5 SIV - 10 e- 5 SVI (Oxidation)

KMnO4 ist ein Oxidationsmittel, SO2 ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

 • KMnO4
  • Namen: Kaliumpermanganat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Kaliumtetraoxomanganat(VII) Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, KMnO4 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kaliummanganat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Violetter geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • SO2
  • Namen: Schwefeldioxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Schwefel(IV)-oxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • Erscheinungsbild: Farbloses, stechend riechendes, giftiges Gas Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • H2O

  Produkte:

  Xem thêm: Bức tranh tường bí ẩn nguyên bản được phát hiện trong rừng rậm Amazon Có niên đại 10.000 năm trước, nền văn minh tiền sử có thực sự tồn tại?

  • K2SO4
   • Namen: Kaliumsulfat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Schwefelsaures Kalium Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, E 515 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
   • Erscheinungsbild: Farblose Kristalle oder Pulver Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • MnSO4
   • Namen: Mangan(II)-sulfat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Mangansulfat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, MnSO4 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • H2SO4
   • Namen: Schwefelsäure Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, * Schwefel(VI)-säure Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
   • Erscheinungsbild: Farb- und geruchlose, viskose Flüssigkeit Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05